1. Ar reģistrēšanos pinnacle-roleplay.net lietotājs apstiprina to, ka ir iepazinies ar lapas lietošanas noteikumiem un to neievērošanas gadījumā var tikt sodīts ar brīdinājumu vai lapas apmeklēšanas liegumu.

2. Lietotāja pienākums ir pārlasīt lapas lietošanas noteikumus. To nezināšana neattaisno no soda.

3. Ja lietotājs/administrators ir saņēmis liegumu apmeklēt pinnacle-roleplay.net, lieguma laikā ir aizliegts reģistrēt/lietot citu kontu.

4. Par noteikumu neievērošanu tiek piespriesti 2 soda veidi.
4.1 - Brīdinājums. (Pēc 3 brīdinājuma sistēma jums automātiski liedz piekļuvi pinnacle-roleplay.net)
4.2 - Liegums. (Tā saņemšas gadījumā jums tiks parādīta informācija, kā iespējams iegūt lieguma noņemšanu)

5. Liegums/Brīdinājums tā ir lietotāja/administratora privāta informācija par, kuru apspriest lapā ir aizliegts.

6. pinnacle-roleplay.net administrācija ir tiesīga dzēst jebkādu saturu, bez iepriekšēja brīdinājuma. Pretenziju gadījumā ziņot uz: Skype: up-marex, Email: info@pinnacle-roleplay.net

Noteikumi kuri saistīti ar Pinnacle-Roleplay.net saturu


7. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par komentāriem, rakstiem, attēliem, video un jebkuru cita veida saturu ko ievieto pinnacle-roleplay.net

8. Aizliegts kopēt citu lietotāju veidotu saturu un pārpublicēt to kā savu, ja tas tiek darīts ir jānorāda oriģinālais satura autors.

9. Satura publicēšana kura tiek uzskatāma par spamu ir aizliegta, tās publicēšanas gadījumā jūs tiekat sodīts un saturs tiek dzēsts.

10. Ja jūsu prāt tiek nepamatoti dzēsts saturs, lūgums rakstīt privāti personai kura ir saturu dzēsusi vai kādam no Īpašniekiem.

11. Aizliegts publicēt jebkāda veida pornografisku saturu. Tā publicēšanas gadījumā lietotājs tiek sodīts ar liegumu bez iepriekšēja brīdinājuma.

12. Ja tiek publicēts jebkāds saturs no citiem informāciju avotiem ir jānorāda avots no kura tas tiek publicēts. Pretējā gadījumā jūs uzņematies pilnu atbildību.

Pārējie noteikumi:

13. Aizliegta citu lietotāju cieņas un goda aizskaršana.

14. Aizliegts pirkt/pārdot/mainīt Steam kontus un preces ārpus tam paredzētās grupas.


Lapas izstrāde:

Oxigent (Pinnacle-Roleplay Īpašnieks)

Kontaktinformācija:

Email adrese: upml@inbox.lv
Forums: Oxigent Discord: Oxigent#1543

Pēdējās izmaiņas lapas noteikumos: 2019.01.25