Jump to content

NEBEIDZAMS POTENCIĀLS

Jauna vieta, jaunas iespējas - Nebeidzams potenciāls

REGULĀRI ATJAUNINĀJUMI

Pinnacle-Roleplay jums piedāvā regulārus atjauninājumus vēl nekad iepriekš neredzētus.

RADOŠI PROGRAMMĒTĀJI

Labākie savā lauciņā ar vairāku gadu pieredzi.

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 02/09/2019 in all areas

  1. 1 point
    Nodokļu sistēma Nodokļi - Tā ir svarīga sastāvdaļa, lai uzturētu pilsētas budžetu pie dzīvības un tajā neveidotos iztrūkums. Pinnacle-Roleplay vadība ir nolēmusi izveidot, kaut ko pavisam nebijušu jebkurā Roleplay serverī. Ierastā algas sistēma būs tāda pati kā visur citur - katru stundu iegūstat algu, bet kas notiek ja nespējat nomaksāt visus nodokļus? Atkarīgs no tā, par ko tiek maksāti nodokļi. Ņemsim kā piemēru jūs īrējat īpašumu par 300$/mēnesī ((stundā)), jūs esat bezdarbnieks tātad pabalsts jums ir 200$/mēnesī ((stundā)), teoretiski jūs paliekat parādā 100$, ar īres īpašumu būs savādāk, tas attiecīgi uzreiz tiks aizvākts no jūsu personāža un jūs tiksiet izlikts no īpašuma. Otrs piemērs ir ja jūs esat iegādājušies īpašumu par 30,000$, tas ir jūsu un nodokļi par to ir 75$/mēnesī ((stundā)), vēl jums pieņemsim ir trīs transportlīdzekļi, kuru nodokļi kopsummā sastāda summu 300$. Tātad nodokļi jums par visiem jūsu īpašumiem būtu 375$/mēnesī, ja jūs iegūstat bezdarbnieka pabalstu katru mēnesi ((stundu)) jūs paliekat parādā 175$. 10 mēnešos ((stundās)) parāds sasniegs jau 1750$ apmēru. Īpašumi uzreiz netiek atņemti, taču IRS Organizācija jūs var brīdināt un ir tiesīga piedzīt no jums šo nodokļu parādu. Spēlētājam arī būs iespēja nomaksāt nodokļu parādu domē un automātiski jūs no IRS uzskaites tiekat atskaitīts. Kas tad īsti ir IRS? - Tā ir organizācija, kura nodarbosies ar ienākumu pārskatīšanu un organizāciju pārbaudi, līdzīgi kā VID. Šī organizācija ir tiesīga jums atņemt īpašumus ja tiesiski pierāda jūsu vainu. Ar šīs organizācijas ieviešanu problemātiskāka arī kļūs naudas atmazgāšana un nelegālajai pasaulei vajadzēs stipri piedomāt kā atmazgāt naudu, lai šai organizācijai nerodas aizdomas.
  2. 1 point
  3. 1 point
    Ceļa Mape Account-System (100%) Admin-System (100%) Anticheat-System (100%) Animation-System (100%) Ban-System (100%) Carshop-System (100%) Chat-System (100%) Glue-System (100%) Report-System (100%) MySQL-System (100%) Vehicle-System (100%) Weather-System (100%) - Tiks izmantoti reālās dzīves laikapstākļi. Pilnībā automātiska sistēma. Realtime-System (100%) Interior-System (100%) Scoreboard (100%) Fuel-System (100%) ES-System (100%) Bank-System (100%) - Tiks iekļautas arī ATM Kartes. Clothing-System (100%) Weapon-System (100%) HUD (100%) PD-System (100%) License-System (100%) Job-System (100%) Faction-System (100%) Elevator-System (100%) Phone-System (100%) Item-System (75%) Shop-System (0%) Krāsu skaidrojums: Sistēma ir pabeigta. Sistēma ir izstrādē. Sistēma ir uzsākta, taču nav pabeigta. Tiks turpināta, kad kāda tiks pabeigta. Sistēmas izveide nav uzsākta. - Sistēma ir iztestēta un strādā pilnībā!
×